Endurskoðun aðalskipulags

Sveitarstjórn hefur ákveðið að endurskoða gildandi aðalskipulag enda er orðið nokkuð langt um liðið frá því að gildandi aðalskipulag var staðfest.

Gögn gildandi aðalskipulags má sjá hér á vef Skipulagsstofnunar.

Samráð við íbúa og hagsmunaaðila er lykilatriði við endurskoðunina og því mikilvægt að þeir komi sjónarmiðum sínum á framfæri, sjá upplýsingar um ferli endurskoðunarinnar og tilkynningar sem munu berast meðan á endurskoðuninni stendur.

Í byggingar- og skipulagsnefnd eiga sæti: Lára Gunndís Magnúsdóttir, Þorkell Gíslason og Ragnhildur Jónsdóttir. Til vara eru Kristín Halla Bergsdóttir og Róbert Jónsson.

Skipulagsfulltrúi er Rúnar Guðmundsson.

Alta ehf aðstoðar við endurskoðunina.

Spurt og svarað

Aðalskipulagið er lykilstjórntæki fyrir sveitarfélagið og hefur mikil áhrif á þróun byggðar og samfélags. Það er því mikilvægt að allir íbúar kynni sér það vel og taki þátt í mótun þess.

Sjá hér algengar spurningar og svör við þeim.

Könnun meðal íbúa

Við mótun skipulagsins er mikilvægt að fá fram afstöðu og ábendingar íbúa og upplýsingar um áform landeigenda um breytta landnotkun. Þessu má koma á framfæri með því að svara könnun á vefnum. Einnig er gert ráð fyrir að haldinn verði íbúafundur í lok september eða byrjun október þar sem einnig gefst tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri og ræða málin. Könnunin verður opin fram yfir fundinn og hana má fylla út oftar en einu sinni ef þarf.

Ferli endurskoðunar

Endurskoðun aðalskipulags skiptist í meginatriðum í þrjú skref:

Kynning skipulags- og matslýsingar

Í skipulags- og matslýsingu koma fram ýmsar upplýsingar sem varða tilefni endurskoðunarinnar og yfirlit yfir almennar forsendur sem varða skipulagsgerðina, einkum þær sem hafa breyst frá því núgildandi skipulag var staðfest. Kynningin fór fram vorið 2021. Smelltu hér til að sjá skipulags- og matslýsinguna.

Kynning tillögu á vinnslustigi

Þetta er óformleg kynning þar sem tillaga er lögð fram á því stigi að hún er næstum fullmótuð en ennþá opin fyrir ábendingum um það sem betur má fara. Öllum er heimilt að senda inn ábendingar og þær verða hafðar til hliðsjónar við fullvinnslu tillögunnar en þeim er ekki svarað formlega.

Auglýsing tillögu

Þetta er lokaskrefið og síðasta tækifæri til að hafa áhrif á innihald tillögunnar. Skipulagsstofnun yfirfer tillöguna á undan og gefur heimild til auglýsingar. Gefinn er 6 vikna frestur til að skila athugasemdum og þeim er svarað formlega.

Eftir auglýsingu er tillögunni breytt ef tilefni er til vegna fram kominna athugasemda og síðan samþykkt í sveitarstjórn og staðfest af Skipulagsstofnun.